Den 8/4 kommer jag tillsammans med syn.c i Luleå hålla en föreläsning till föräldrar som har barn med cvi. Släktingar och närstående personal är också välkomna.

Bor ni i Norrbottens län är ni välkomna att ta kontakt med syn.c i Luleå.

Jag kommer berätta om min uppväxt, skoltiden och nu som vuxen att leva med cvi.

Ge råd och tips på hjälpmedel och strategier som har hjälpt och hjälper mig i vardagen.